iSwimCoach

______________________________________________________________________

We are preparing a new SwimCoach ver.3.0
In the fall, a new version of the popular App for iPhone will be released.
The app will be fully compatible with the iSwimManager App. Data between the two Apps will be transferred via the cloud.
We will bring an extended menu with 3 new modules.
 
Something to taste.

Připravujme novou verzi iSwimCoach ver.3.0

Na podzim bude vydána nová verze populární aplikace pro iPhone.

Aplikace bude plně kompatibilní s aplikací iSwimManager.

Data mezi dvěma aplikacemi budou přenášena prostřednictvím cloudu.

Přineseme rozšířené menu se 3 novými moduly.

Něco, na ochutnání.

We will bring samples of what you can look forward to.