Moduly

_______________________________________________________________________

Moduly jsou jednotlivé části aplikace, které umožňují provádět specifické funkce.

Nastavení - je modul pro základní nastavení App, potřebné pro činnosť ostatních modulů a registrace App na cloud. 

Klub - je modul ve kterém definuje Klub a jeho vztah k majiteli App jakož i nastavení registrace a samotná registrace App an cloud.

Skupina - je modul ve kterém definujeme veškerá své skupiny plavců. Pokud iSwimManager využívají v oddíle všichni trenéři, tak i skupiny ostatních trenérů, což umožňuje vzájemné sdílení tréninků mezi trenéry. Stejně je možné, že hlavní trenér klubu uvidí všechny tréninky všech trenérů. Zároveň může trenér povolit svým plavcům, který mají iSwimManager sdílet tréninkové plány, tréninky a výsledky závodů. V tomto případě iSwimManger slouží jako plavecký deník plavce.

Tréninkový plán - je modul, který umožňuje vytvářet, prohlížet, kopírovat, vytvářet PDF soubory tréninkových plánů. Jednotlivé tréninky jsou zařazeny do tréninkových zón. Tréninky jsou rozděleny na AM - dopoledne a PM - odpoledne. Tréninky jsou přiřazeny k jednotlivým skupinám a je definován bazén na kterém se trénink uskuteční.

Trénink - je modul, který umožňuje provádět evidenci docházky plavce na trénink a tím určit že tréninkový plán plavec i uplaval a tím ho zahrnul do jeho výkonů. Umožňuje samotné měření jednotlivých SET (např. 1x100m volný sp.). Po skončení tréninku vytváří PDF soubor, který je možné mailem zasílat svým plavcům.

Kalendář - je modul, který je rozdělen po měsících, ve kterém můžeme prohlížet Tréninkové plány, Tréninky, Docházku, Výsledky měření na trénincích, Zapisovat a prohlížet poznámky k jednotlivým tréninkem nebo závodem. Zároveň umožuje zpětně doplňovat tréninky a docházku.

Manžér plaveckých závodů - je modul, který umožňuje zapisovat výsledky závodů ze souborů systémů Lenexa, HYTEK, Francouzského a Německého. Při nahrávání výsledků automatický přidává plavce do evidence a zároveň eviduje rekordy zaplavala podle typu bazénu. Umožňuje vytvářet poznámky během závodů na jednotlivé diciplíny plavce. Ty se po nahrání výsledků automatický spárují s jejich výsledky.

Manžér plavců - je modul, který umožňuje prohlížení individuálních výsledků plavce, s možností vybírat podle bazenu a plaveckého způsobu.

Ranking a rekordy - je modul, který umožňuje v rámci klubu prohlížet rekordy podle bazénu a věkové kategorií plavců, určovat ranking během sozóny a tak zvyšovat soutěživost plavců navzájem.

Přihlášky na závody - je modul, který umožňuje vytvářet přihlášky na závody do systémů Lenexa a HyTeK. Přihlášky se vytvářejí na základě souboru pozvánka, který je třeba nahrát, aby systém věděl vybrat disciplíny ve kterých se bude na závodu závodit.

Roční plán - je modul ve kterém plánujeme celý plavecký rok s pohledu účasti na závodech, rozdělení roku podle jednotlivých činnosti a zátěže. Správné naplánování roční plan umožňuje snadnější plánování týdenních a denních tréninků a následně v modulu Analýzy vyhodnotit tréninkový proces jednotlivých plavců podle cyklů zaměřených na konkrétní závody v sezóně.

Roční kalendář - je modul, ve kterém je možné s pohledu plaveckého roku prohlížet, na kdy byly zapsány tréninkové plány, kdy se tréninky uskotočnili a s jakou docházkou. Je možné prérie kdy se konaly jednotlivé závody a dívat výsledky jednotlivých plavců a i dosahování rekordů v jednotlivých disciplínách podle typu bazénů.

Analýza - Je modul ve kterém podle cyklu víme vyhodnotit objem zaplávaných km, docházku na tréninky, objemy zaplavaných km podle plaveckých zón a objemy zaplavaných km podle plaveckého způsobu. Výsledky vyhodnocujeme do grafů a zároveň můžeme podle disciplíny prohlížet výsledky závodů a tréninků a jejich vzájemné srovnání v grafu.

Manžér souborůje modul ve kterém víme prohlížet soubory které vytvářejí v App, provádět Unzip souborů ze závodů, prohlížet seznam klubů a plavce na závodů, mazání souborů a jejich odeslání do jiných App.

TranslátorJe modul, který umožňuje úpravu zvoleného jazyka dle požadavků vlastníka App nebo si vytvořit vlastní jazyk, který není součástí App.

Kontakt

Vladimir Rajcok, Tom Fronek fly200m@hotmail.com vlrajcok@gmail.com