Calendar

_____________________________

Feature overview

Setting the group

Setting the Training plan

Monthly overview

Create a PDF file of the Training plan

Send a PDF file via email - Training plan

Open the PDF file in a third-party App

Create a PDF file of the weekly plan

Send a PDF file via email - weekly plan

Show monthly training plan

Open the PDF file in a third-party App to plan weekly

Setting Training

Downloading training results in to your app/calendar.

Viewing the times selected as

Create a PDF file of the training

Send a PDF file by email

Open the PDF file in the third-party App - training

Setting up Evaluation

Add attendance

Viewing the times selected as

Create a PDF file of the training

Send a PDF file by email

Open the PDF file in the third-party App - training

Monthly overview group

Send a PDF file by email

Open the PDF file in the third-party App

Monthly overview swimmers

Setting Attendance

Create a PDF file of the Attendance for swimmers

Create a PDF file of the Attendance for group

Setting and viewing Notes

Monthly overview

Send a PDF file of the monthly overview via email

 

Nastavení skupiny
Stanovení plánu školení
Měsíční přehled
Vytvořte soubor PDF plánu školení
Pošlete soubor PDF e-mailem - Školicí plán
Otevřete soubor PDF v aplikaci třetí strany
Vytvořte soubor PDF týdenního plánu
Odeslání souboru PDF e-mailem - týdenní plán
Zobrazit měsíční plán školení Graf
Chcete-li naplánovat týdenní plánování, otevřete soubor PDF v aplikaci třetí strany
Nastavení školení
Stahování výsledků školení do aplikace / kalendáře.
Zobrazení časů vybraných jako
Vytvořte soubor PDF školení
Pošlete soubor PDF e-mailem
Otevřete soubor PDF v aplikaci třetích stran - školení
Nastavení hodnocení
Přidat účast
Zobrazení časů vybraných jako
Vytvořte soubor PDF školení
Pošlete soubor PDF e-mailem
Otevřete soubor PDF v aplikaci třetích stran - školení
Měsíční přehledová skupina
Pošlete soubor PDF e-mailem
Otevřete soubor PDF v aplikaci třetí strany
Měsíční přehled plavců
Nastavení účasti
Vytvořte soubor PDF docházky pro plavce
Vytvořte soubor PDF skupiny Attendance pro skupinu
Nastavení a prohlížení poznámek
Měsíční přehled
Pošlete e-mailem soubor PDF měsíčního přehledu